Veebilehe privaatsustingimused

Mitsubishi Motors Corporation (MMC) mõistab, et isikuandmed nagu nimi ja sünniaeg on meie kasutajate eraelu puutumatuse seisukohast äärmiselt olulised. MMC ei avalda kunagi selliseid isikuandmeid ning sellist teavet ei koguta kodulehekülje http://www.mitsubishi-motors.com külastajate kohta. Kuigi me analüüsime oma veebilehte puutuvaid statistilisi arengutendentse, ei hõlma analüüs mingil juhul isikuandmeid. Selliste andmete kogumisel anname me sellest teada ning kogutud teavet käsitletakse vastavalt allpool toodud punktidele 1 kuni 4. Ja kuigi te võite sirvida meie veebilehte suures osas ilma isikuandmeid esitamata, peate te mõistma, et te ei pruugi pääseda ligi kõikidele teenustele.

Selleks, et pakkuda paremat teenust meie kodulehe korduvkülastajatele, võime me kasutada nn „küpsiseid“: meie kodulehekülje esmasel külastamisel saadetakse külastaja veebilehitsejasse tuvastusmärgis, mida kutsutakse „küpsiseks“. Kui see külastaja tuleb uuesti meie koduleheküljele, annab see märgis meile teada, et tegemist on kord juba meie koduleheküljel käinud isikuga. Seega, seni kuni te ei sisesta oma isikuandmeid, ei ole meil vähimatki võimalust teid identifitseerida ning te jääte anonüümseks. Te võite seadistada oma veebilehitseja nii, et see teatab teile „küpsiste“ vastuvõtmisest või keelduda nende vastuvõtmisest täielikult.

  1. Juhul, kui me kogume teie kohta isikuandmeid, anname me teile esmalt teada, mis on nende andmete kasutamise eesmärk, kellega ühendust võtta ja selle teabe võimalikust edastamisest kolmandatele isikutele, kui see on vajalik vastavalt andmete kasutusotstarbele.
  2. Mitsubishi Motors Corporation kohtleb isikuandmeid vastavalt nõuetele ning ei avalda neid ühelegi kolmandale isikule ilma teie loata, välja arvatud järgnevatel juhtudel:

Kui me oleme kohustatud esitama või avaldama infot kohtu, õiguskaitseorganite või teiste ametiasutuste nõudmisel.

Kui meie lepingupartnerid vajavad isikuandmeid selleks, et viia läbi tegevusi, mis on seotud meie kodulehekülje toimimise ja päringute käsitlemisega, avaldame me sellise teabe neile ulatuses, mis on vajalik ülesande täitmiseks pärase konfidentsiaalsuskokkuleppe sõlmimist nendega.

Erakorraliste asjaolude korral, mida ei ole eespool nimetatud.

Juhul, kui oleme teilt saanud loa avaldada isikuandmeid kolmandatele osapooltele, võtame kasutusele siduvad lepingud ja muud asjakohased meetmed, et välistada selliste andmete avalikustamise nimetatud poolte poolt.

  1. Kui te soovite enda isikuandmete avaldamist, parandamist, täiendamist või kustutamist, võtke meiega ühendust lehel toodud kontaktide kaudu ning me teeme kõik võimaliku, et vastata teie päringule võimalikult kiiresti.
  2. Mitsubishi Motors Corporation järgib meie kasutuses olevaid isikuandmeteid puudutavaid kehtivaid koodekseid ja standardeid ning vaatab üle ja täiustab pidevalt ettevõttesiseseid isikuandmetega seotud tegevuskordi.